Historien är lite dunkel om när och av vem gården uppfördes,

men redan på 1690 talet finns platsen utmärkt på kartan.

Haga med omnejd har varit boplats för många.

Gravfynd har gjorts från sten-, järn- och bronsåldern.

Här är en bild från gravfältet i Hagaskogen mot Granby,

daterat senare delen av järnåldern.